Reklamácie

Táto stránka obsahuje iba výňatok z obchodných a reklamačných podmienok. Úplné znenie obchodných a reklamačných podmienok nájdete tu.

1. Poškodenie tovaru pri preprave

Pri preberaní tovaru ( za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu spíšte o tejto skutočnosti záznam a informujte prepravcu , aby bola reklamácia poškodenia obalu zapríčinená prepravou uznaná. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru (najneskôr do 24 hodín od doručenia), okamžite túto skutočnosť nahláste predávajúcemu. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

2. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Viac informácií v obchodných a reklamačných podmienkach.

3. Postup pri uplatnení reklamácie

 • kupujúci informuje e-mailom alebo písomne predávajúceho o vadách tovaru a spíše sa reklamačný protokol
 • pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení tovaru (faktúra) a záručný list (pokiaľ bol dodaný k výrobku)
 • v reklamačnom protokole kupujúci presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje
 • v reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu, e-mail alebo telefónne číslo

4. Vrátenie tovaru do 14 dní - Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Po prevzatí tovaru sa môže zákazník do 14 dní rozhodnúť, že tovar vráti internetovému obchodu bez udania dôvodu.

Postup pri vrátení tovaru internetovému obchodu:

 • Informujte nás prosím e-mailom o svojom úmysle vrátiť tovar.
 • Môžete využiť formulár na odstúpenie od zmluvy (formular_odstupenie_od_zmluvy.pdf).
  Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy (poucenie_osdtupenie.pdf)
 • Tovar doručte buď osobne, alebo zašlite poštou či kuriérom na našu adresu (náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník).
 • Ak tovar posielate, dobre ho zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
 • Balík neposielajte na dobierku, vrátime Vám peniaze na bankový účet (do 15 dní), preto nám nezabudnite oznámiť číslo svojho bankového účtu.
 • Ak zákazník pri vrátení tovaru neudá bankový účet na ktorý chce vrátiť, peniaze posielame poštovou poukážkou na fakturačnú adresu zákazníka.
 • Kompletné znenie obchodných a reklamačných podmienok nájdete tu.

5. O vybavení reklamácie Vás budeme priebežne informovať.


6. Adresa pre vybavovanie reklamácií

Reklamovaný tovar prosíme zasielajte na adresu:
ZANET, s.r.o.
Rybárska 1068/3
931 01 Šamorín


Tel: 0902 - 055 661
E-mail: objednavky@babyhracky.sk

Značky predávané v ponuke internetového obchodu:
0902 - 055 661
v pracovných dňoch: 9:00 - 18:00

objednavky@babyhracky.sk

Prihlásenie
Košík
Nákupný košik
Váš nákupný košík je prázdny.  Viac...
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Akciové ceny platia do vypredania zásob.
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.babyhracky.sk je spoločnosť ZANET, s.r.o.
© 2012, všetky práva vyhradené. created by: azn webdesign